Curriculumaren Euskal eta Europar Dimentsioak. Oinarrizko txosten teknikoa “HUIS – ISEI@ Dokumentua jaitsi

Euskal dimentsioa curriculumean. Ebaluaziorako galderak “HUIS@ Dokumentua jaitsi

Euskal dimentsioa curriculumean. Oinarrizko irizpideak, norabideak eta lorbideak “Euskal Dimentsioaren teoria lantzeko batzorde-atala@ Dokumentua jaitsi

Programas de Innovación Educativa 2003 – 2006: (Dimensiones socio-culturales, Dimensión Vasca, Dimensión Europea) Dokumentua jaitsi